Privacy policy

Persoonlijke gegevens
Plasticflessen.nl is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking
De door u bij uw bestelling ingevoerde gegevens worden door ons gebruikt om de bestelling af te handelen. Uw gegevens kunnen in dit kader aan bij het afhandelen van de bestelling betrokken derden (bv. de bezorger)
worden doorgegeven.

Inzage en correctie persoonsgegevens
Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegeven die Plasticflessenshop.nl over u heeft vastgelegd of waneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt
u per e-mail contact opnemen met Plasticflessenshop.nl via service@plasticflessenshop.nl. Plasticflessenshop.nl zal u binnen 4 weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een eventueel
verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering zal of kan voldoen.

Aanpassen privacy reglement
Wij behouden ons het recht voor dit privacy reglement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

© 2011 - 2018 Plasticflessen Shop | Ontwikkeld door Internetbureau i-Aspect